Προϊόντα

Από την επιχείρηση Δασικά Προϊόντα - Στερεά Καύσιμα "Βέρμιο", διατίθενται τα παρακάτω προϊόντα:
  • Καυσόξυλα (δρυς, οξιά) 
  • Λοιπά δασικά προϊόντα (κάρβουνα, πάσσαλοι καστανιάς κ.α.)
Δεν πουλάμε χονδρικώς.